Marka VisioCablePro należąca do producenta iiM AG dostarcza wysokiej jakości produkty z zakresu inżynierii pomiarowej kabli. Urządzenia IIM znajdziemy w takich sektorach jak np. produkcja i montaż kabli, pneumatyka, produkcja samochodów, autobusów, pociągów, samolotów, telekomunikacja, fotowoltaika, inżynieria mechaniczna, instytuty badawcze.

Od ponad 20 lat produkcja odbywa się w zakładach w Suhl, Norymbergi, Backnang i Weißensberg.

Pod marką VisioCablePro produkowane są urządzenia pomiarowe dla przemysłu kablowego. W szczególności przyrządy do pomiaru geometrii na izolacji i osłonach kablowych. Urządzenia pomiarowe tworzą wysokiej rozdzielczości obrazy wideo próbek kabli o średnicy do 130 mm. Oprogramowanie pomaga w ocenie tych obrazów i archiwizacji uzyskanych wyników. Portfolio produktów uzupełniają innowacyjne rozwiązania do przygotowywania próbek kabli oraz wykonywania różnych badań materiałowych zgodnie z określonymi normami. Wykorzystując uzyskane wyniki badań i informacje o zużyciu materiałów, można usprawnić procesy produkcji kabli, jednocześnie przestrzegając przyjętych norm i granic tolerancji. Optymalizując proces produkcyjny można podnieść jakość produktu oraz znacząco zminimalizować ponoszone koszty.

Co znajdziemy w ofercie VisioCablePro?

• urządzenia do pomiaru kabli
• urządzenia do przygotowywania próbek
• urządzenia do testów materiałowych
• oprogramowanie

Co wyróżnia produkty VisioCablePro?

• skuteczne zapewnienie jakości dzięki precyzyjnym pomiarom kabli bez ingerencji operatora zgodnie z normami np. IEC 60811 -201, -202, -203, LV112, ICEA S-94-649
• efektywność kosztowa dzięki precyzyjnym wynikom pomiarów
• oszczędność czasu dzięki automatycznym pomiarom kabli i krótszym przestojom maszyn
• oszczędność materiału dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu
• niezawodność - solidne i łatwe w utrzymaniu wyposażenie

Katalogi

Katalog VisioCablePro

Broszura VisioCablePro

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

TOP